Artikel
Artikel

Stress bij mantelzorgers voorkomen

Positieve stress die goed beheersbaar is, kan een ongelooflijke stimulans zijn. Maar als de stress je angstig maakt, verlammend en demotiverend werkt en je relatie met anderen verstoort, is het van belang om de negatieve en schadelijke effecten te beperken.
Mantelzorgers die ook werknemer zijn, hebben meer stress, met de gevolgen vandien.


Ze vinden immers moeilijker vrije, rustige momenten om zich te ontspannen waardoor de stress zich opstapelt. Na de verantwoordelijkheden op het werk volgen meteen de verplichtingen tegenover de zorgbehoevend, vaak in omstandigheden die zelden positief evolueren.

Hoe herken je de symptomen van stress bij een werknemer die ook mantelzorger is? En wat kan je eraan doen?

 

Psychologische stress herkennen

 

De zorg voor een familielid kan een belangrijke oorzaak zijn van chronische stress. Dit heeft zijn weerslag op het psychologische en lichamelijke welzijn van de mantelzorger en kan het dagelijks leven flink verstoren (privéleven, familie, sociale contacten, werk…).

Uit studies bij mantelzorgers is gebleken dat chronische stress de aanmaak verhoogt van cortisol, een belangrijk stresshormoon. De stressvolle aard van het werk hangt samen met een groter risico op psychische klachten en dus ook met negatieve symptomen als angst, depressie, onrust enz. Mantelzorgers krijgen naast hun dagelijkse zorgtaken ook van dichtbij te maken met het psychologisch lijden van de ander (zowel emotioneel als existentieel). Dit lijkt rechtstreeks verband te houden met het risico van depressies bij mantelzorgers. Hoe zwaarder de zorg, des te groter dit risico. Het is daarom erg belangrijk om deze signalen op te merken voordat ze uitgroeien tot een chronisch probleem.

 

Stress en de effecten op de gezondheid

 

De psychische last die drukt op de schouders van de mantelzorger heeft ook een invloed op de lichamelijke gezondheid. Er kunnen symptomen optreden als hoge bloeddruk, slaapproblemen en eetstoornissen, afvallen of juist zwaarder worden, vermoeidheid, verminderde werking van het immuunsysteem enz.

Deze symptomen kunnen je als mantelzorger verzwakken en maken je vatbaarder voor infectieziekten, hart- en vaataandoeningen enz. Uit verschillende studies blijkt zelfs dat mantelzorgers soms meer geneesmiddelen slikken dan de zorgvrager, om toch maar op de been te blijven.

Dat is uiteraard contraproductief. Om te vermijden dat het zover komt moet je een preventieve strategie inplannen. Neem tijd voor jezelf en probeer tekenen van stress tijdig te herkennen. Bedenk dat je zelf psychisch en lichamelijk fit moet zijn om te kunnen blijven zorgen voor je naaste.

 

Hoe stress bij werknemers-mantelzorgers aanpakken?

 

Spoor werknemers aan om een strategie te bedenken tegen stress in situaties waarin men voor een naaste zorgt. Al te vaak beweren mensen dat ze niet vatbaar zijn voor stress.

Adviseer hen om even rond te vragen, om raad te vragen bij andere mantelzorgers, een psycholoog of hun huisarts. Sta toe dat ze op hun werkplek een strategie tegen stress ontwikkelen. Stel voor dat ze een ruimte, klein bureau of hun eigen werkplek gebruiken om regelmatig een rustmoment in te lassen. Moedig hen aan om ’s middags activiteiten uit kiezen die letterlijk of figuurlijk zuurstof geven (zoals sport, yoga, meditatie enz.).

En vergeet vooral niet hen eraan te herinneren dat ze goed voor zichzelf moeten zorgen.

Ontdek de belangrijkste cijfers

Contacteer ons*   Verplichte velden