Onze klanten

Zij hebben vertrouwen in ons

Sinds oktober 2017 werkt Partenamut samen met Collevio en heeft het Actevio, haar platform met diensten voor mantelzorgers, ter beschikking gesteld aan al haar medewerkers en haar miljoen aangesloten leden.

“Teneinde een voorsprong te kunnen hebben op de verschillende „hulp”initiatieven moet er een infastructuur opgezet worden die de verschillende bronnen verbindt en structureert, meer bepaald door middel van de creatie van een (web)platform waar gemakkelijk verschillende relevante informatiebronnen terug te vinden zijn. Zowel op het praktisch vlak voor een mantelzorgers als op het vlak van diensten, hulp, voordelen, etc… Dat is wat wij samen met Actevio, onze partner gespecialiseerd in het kader van nog professioneel actieve mantelzorgers, opbouwen. De vooruitgangen zijn positief en meer en meer van onze bekende mantelzorgers gebruiken het platform op regelmatige basis”

Didier D’Hainaut

Directeur afdeling Personenhulp Partenamut

Dagelijks beheer VZW CIAS


Sinds september 2017 werkt Manpower samen met Collevio en stelt het Actevio ter beschikking voor al haar mantelzorgende medewerkers.“De medewerkers hebben vandaag grotere verwachtingen over de kwestie van een evenwicht vinden tussen het privé- en het professioneel leven. De problematiek van mantelzorgers heeft een impact op deze kwestie. Deze maakt eveneens deel uit van onze welzijnsbeleid”

 

Sébastien Delfosse

HR/Legal director Belux at Manpowergroup

Waarom vertrouwen ze ons

De mantelzorgers zijn grotendeel genegeerde  groep binnen de Belgische bedrijven. Net als het feit dat in de bedrijven waar alle kwesties omtrent deze problematiek werden gemeten, er twee situaties werden vastgesteld:

Enerzijds leidt de situatie van mantelzorger niet tot zoveel problemen (ziekte, depressie, ontslag…) als er vroegtijdig rekening mee wordt gehouden en zonder taboe aangekaart wordt in het bedrijf. (Survey UK)

 

88% Minder ziekteverzuim

85% Verhoogde toewijding voor de job

80% Amélioration du management

75% Vooruitgang van de efficientie van de teams

 

Anderzijds heeft de actieve mantelzorger bepaalde kwaliteiten ontwikkeld die zijn meerwaarde voor het bedrijf verhogen

Trouw


Empathie


Stressbestendigheid

Organisatiegevoel

 

 

Een transversale aanpak

Collevio stelt een sensibilisering van het bedrijf aan de loontrekkende mantelzorgers voor volgens een aanpak die zich over 4 niveaus uitstrekt

  1. De directie

  2. De Human Ressources

  3. De medewerkers

  4. De actieve mantelzorgers

Een geintegreerde stap

De stap van ondersteuning aan actieve mantelzorgers voorgesteld door Collevio laat de bedrijven eveneens toe om hun verplichtingen na te komen inzake…

…de Collectieve Arbeidsovereenkomst:

CAO 104 : Hoofdstuk III, artikel 5 …“5°de mogelijkheden voor een aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden, 6° de gezondheid van de werknemer, de preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven”

CAO 72 : Hoofdstuk III, artikel 3… “- de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk met het oog op een systeembenadering waarin onder andere volgende elementen worden geïntegreerd: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren op het werk

 

…verantwoordelijke ondernemingen:

Collevio helpt zijn klanten en werkt op 3 pijlers van de SVO-CSR:

  • Een onderneming zijn die goede werkomstandigheden biedt
  • Een solide en duurzame onderneming zijn
  • Een onderneming zijn die openstaat voor dialoog

Ervaringen van actieve mantelzorgers

aidant-avantage-competitif“Mijn echtgenoot was na een beroerte gehospitaliseerd, ik raakte verdwaald in alle stappen die ik moest zetten voor zijn terugkeer naar huis, ik wist niet over welke rechten ik beschikte bij mijn werkgever. De diensten van Collevio hebben me goed ingelicht en begeleid in het hele traject”

C., 57 jaar

“Als mantelzorger heb ik echt wel meer hulp en advies nodig. Iets wat ik voor het ogenblik niet heb. Bedankt voor uw artikelen en informatie”

F., 45 jaar

 

“Bedankt voor uw informatie, mijn partner wilde gerust gesteld worden over de houding die hij moest aannemen tegenover zijn mama die Alzheimer heeft”

C., 27 jaar

Contacteer ons*   Verplichte velden