Artikel
Artikel

Mantelzorgers: een uitdaging voor de werkgever?

De zorg opnemen voor iemand en tegelijk ook gaan werken kan zwaar zijn. Weinig bedrijven zorgen momenteel voor een actieve ondersteuning aan hun mantelzorgers. Het zou nochtans een win-win- situatie zijn, want een werknemer vervangen kost algauw 30 tot 80% van een jaarsalaris.

Als er correct wordt omgegaan met de dynamiek van actieve mantelzorgers, kunnen onderbrekingen in het team, verlies van productiviteit en een verstoring van de dienstverlening vermeden worden. Bovendien zal u uw talentvolle medewerkers makkelijker kunnen behouden, waardoor u een verlies aan knowhow kan voorkomen. Mantelzorgers vormen een echte uitdaging voor het succes van de onderneming. Werkgevers kunnen hen maar beter omarmen.

 

Eenvoudige noden

 

Welke noden signaleren actieve mantelzorgers? Een onderzoek van de Vlaamse overheid somt ze op, in volgorde van belangrijkheid:

1. Schriftelijke informatie over reglementering en subsidiëring
2. Online informatie over reglementering en subsidiëring
3. Raad en advies
4. Een dedicated call center
5. Coaching en psychologische bijstand
6. Opleidingen, vorming en workshops
7. Juridische bijstand
8. Andere mantelzorgers ontmoeten
9. Online contact met andere mantelzorgers

Aan het merendeel van deze noden kan makkelijk tegemoetgekomen worden. Wat vragen rond flexibiliteit en vermindering van werktijd betreft, hiervoor bestaan verschillende opties. Om werk en zorg verenigbaar te maken, kiest men het vaakst voor vervroegd pensioen, halftijds werken of onbetaald verlof.

Er bestaan echter oneindig veel andere oplossingen. Enkele voorbeelden: een tijdelijke aanpassing van het uurrooster, sporadisch of regelmatig thuiswerk, een vierdagenweek, duobaan, flexibele pauzeregeling. Sommige werkgevers gaan nog verder en betalen in noodgevallen een voorschot op het loon.

Tenslotte is steun op de werkplek zelf ook van groot belang. We denken dan vooral aan psychologische en organisatorische ondersteuning, maar ook aan informatie en aanbevelingen voor de zorgverleners. Opleidingen rond het thema kunnen op de middag gegeven worden. Een nieuwsbrief is ook een mogelijkheid.

 

In ondernemingsland is communicatie koning.

 

Het lijkt vanzelfsprekend, maar een uitstekende communicatie met de zorgverleners is essentieel, maar ook met diens collega’s. Zij moeten immers de redenen begrijpen waarom de zorgverleners minder beschikbaar zijn en waarom ze soms gespannen zijn. Als werkgever kan u uw mantelzorgers geruststellen door hen te laten weten dat non-discriminatie een grondwettelijk principe is.

 

Werknemers zijn soms bang voor de reactie van hun werkgever. Dat moet te allen tijde vermeden worden. Meer nog, men moet proactiviteit en eerlijkheid belonen. Door de uitdaging aan de bron aan te gaan, wordt ermee omgaan veel gemakkelijker.

 

Een vooruitziende blik loont! U kan de mantelzorgers begeleiden in de organisatie van hun dagelijkse taken, een backup voorzien in het team voor noodgevallen, een lijst opstellen met personen die hen kunnen helpen (familie, vrienden, buren of collega’s). De dialoog is de basis om tot oplossingen te komen waarbij iedereen wint.

Ontdek de belangrijkste cijfers

Contacteer ons*   Verplichte velden