Artikel
Artikel

Mantelzorgers, een concurrentievoordeel!

Suzanne staat ’s morgens om 5u op. Zo kan ze nog even van de rust genieten en haar krant lezen. Dan maakt ze zich klaar om te gaan werken, wekt haar moeder en wacht nog even tot de thuishulp er is. Ze brieft nog even de noodzakelijke gezondheidsinformatie van haar moeder, bespreekt met haar echtgenoot wat er nog moet gebeuren en vertrekt dan rond 7u. naar het werk.

 

Wel drie op vijf mensen zijn op een dag in hun leven mantelzorger. Ze nemen dan de zorg op voor een zieke partner, een gehandicapt kind, een dementerende ouder, een buur die minder mobiel is geworden… Een meerderheid van uw personeel is vandaag mantelzorger of zal dat op een dag zijn. We zien hen meestal niet omdat er op de werkvloer nog te vaak een taboe op het onderwerp rust, maar ze zijn er wel. En maar goed ook, want ze helpen mensen die het nodig hebben en vermijden zo dat ze geïsoleerd en eenzaam worden. Een niet te verwaarlozen element, aangezien bijna één op twee senioren eenzaam is.

Veel mantelzorgers werken voltijds én besteden gemiddeld iets meer dan 4 uur per dag aan zorg, vaak ten koste van hun eigen welzijn. Mantelzorgers worden niet betaald voor hun prestaties, maar hun economische waarde varieert tussen 267 en 1194 euro per maand. Nu de babyboomers generatie veroudert en er veel meer chronische ziektes zijn, zal hun waarde nog veel groter worden.

Maar wie zijn nu die mantelzorgers? En vooral, waarom zijn ze zo belangrijk voor uw onderneming?

 

Mantelzorgers in de kijker

Mantelzorgers moeten vaak buiten hun comfortzone gaan. Vaak bezitten ze al aangeboren kwaliteiten, maar ze verwerven ook snel nieuwe competenties om tegemoet te komen aan de noden van hun naasten. Mantelzorgers zijn inderdaad meer dan verantwoordelijke, trouwe en betrokken personen. Ze zijn ook professionals met een hoge toegevoegde waarde die steeds op hun pootjes vallen, die in elke situatie hun draai vinden.

Hun vaardigheden kunnen in drie groepen onderverdeeld worden.

 

Organisatie

Mantelzorgers presteren meestal nog een kwart tot de helft extra uren bovenop hun professionele activiteit. Bovendien ervaren ze meer stress en moeten ze hun dagen leren indelen zodat er een evenwicht blijft tussen privé en werk.


Relatie

De relatie tussen de zorgverlener en hun naaste(n) is fundamenteel voor zowel het eigen welzijn als dat van de andere(n). Heeft de naaste steun nodig, dan moet de zorgverlener kunnen luisteren en kunnen omgaan met diens emoties.

 

Ondernemingszin

Zorgverleners nemen initiatief en getuigen van doorzettingsvermogen, hun rol spelen ze immers vaak meerdere jaren. Het zou een mooi voorbeeld van leiderschap kunnen zijn, maar meestal blijven ze zeer bescheiden over hun prestaties.

 

Samengevat: de mantelzorger kan zich organiseren om productiever te zijn, ondanks een gebrek aan tijd. Hij wordt gewaardeerd omwille van zijn interactievermogen met anderen en smeedt waardevolle relaties. Bovendien activeert en inspireert hij zijn omgeving. Dit zijn kwaliteiten die we vandaag in onze ondernemingen het meeste zoeken. De mantelzorger is dus erg waardevol voor uw team. Maar wordt hij wel naar waarde geschat?

 

Suzanne is op weg naar haar werk. Ze maakt zich zorgen, ook al werd zo vorige maand nog uitgeroepen tot werknemer van het jaar. Haar collega’s vinden haar geweldig en har productiviteit is een voorbeeld voor de onderneming. En toch stelt ze zich vragen. Wanneer zal de verantwoordelijke haar aanvraag voor een langere middagpauze bekijken? Zal ze op een dag van thuis uit kunnen werken? Hoe lang kan ze het huidige ritme nog volhouden?

Ontdek de belangrijkste cijfers

Contacteer ons*   Verplichte velden