Artikel
Artikel

Hebben mantelzorgers een bijzonder EQ?

De mens is een sociaal wezen.
Relaties met anderen doen ons groeien. Deze afhankelijkheid van anderen ervaren we als iets comfortabels. Verbonden zijn met anderen, emoties delen en verhalen uitwisselen,… interactie met anderen is diep verankerd in ons zijn.

 

De kwaliteit van de interactie tussen twee individuen hangt volledig af van de kwaliteit van hun communicatie.

 

Binnen een ecosysteem zoals een onderneming is elkaar begrijpen de sleutel tot groter professioneel succes. Begrip zorgt ook voor relaties van een hogere kwaliteit. Zoekt u mensen met een goed begripsvermogen, dan zal u hen waarschijnlijk vinden bij de mantelzorgers.

 

De kunst van het luisteren

 

Personen die hulp nodig hebben, vooral oudere personen, hebben er vaak nood aan om verhalen te vertellen of ze willen op zijn minst met iemand te kunnen praten. Dat is niets nieuws, zal u zeggen. Maar wat betekent het voor de zorgverleners die 10 uur per week bij een naaste doorbrengen?

 

Mijn broer van 25 kreeg recent de diagnose Hodgkin lymfoom stadium 4. Ik was net gepromoveerd tot HR manager. Ik ben mantelzorger geworden. Ik heb hem eten gegeven toen hij te zwak was om zelf te eten, hem gewassen toen hij het niet meer zelf kon. Ik heb hem laten lachen. Ik kon niet meer doen dan er zijn voor hem, luisteren, mopjes vertellen en zijn last verlichten. Op vrijdag 27 juni 2014 heeft hij ons verlaten. Ik heb van niets spijt. Zorgverlener zijn is soms emotioneel en fysiek erg moeilijk, maar het heeft me mee gemaakt tot wie ik vandaag ben.

Isabelle

 

Mantelzorgers zitten vaak aan de luisterende kant. Ze maken zich zorgen over mogelijke problemen die hun naasten ondervinden en denken op voorhand na over feedback. Ze hebben ook meer contact met professionelen op verschillende gebieden. Begrijpen, eerder dan begrepen worden, is een eigenschap die vandaag erg gewaardeerd wordt in onze ondernemingen. De mantelzorger is hiervan een bijzonder voorbeeld. Kunnen luisteren is een competentie die in de professionele wereld erg op prijs gesteld wordt.

 

Emotionele intelligentie

 

Kunnen luisteren naar zijn naasten is belangrijk voor de zorgverleners, maar ze moeten ook empathie kunnen tonen. Dat is emotionele intelligentie: zich in iemand anders kunnen verplaatsen om de emoties te voelen, maar tegelijkertijd toch de eigen emoties te herkennen, te begrijpen en te beheersen.

Door hun ervaring worden zorgverleners gevoeliger voor de noden van anderen. Ze voelen hun omgeving beter aan, kunnen beter relativeren en ze begrijpen de mensen rondom hen. En bovenal, hun ervaring zorgt voor verbeterde professionele relaties.

 

IQ gets you hired, but EQ get you promoted

(Je wordt aangenomen voor je IQ, maar promotie dank je aan je EQ.)

 

Mensen met een hoger dan gemiddeld EQ kunnen:

– Zich beter aanpassen aan hun omgeving
– Mogelijke conflicten vermijden
– Een visie delen om tot samenwerking te komen
– Respect afdwingen van hun omgeving

 

Werknemers die een bijzondere emotionele intelligentie hebben ontwikkeld, zijn beter geschikt om de leiders van morgen te worden. Een werknemer die zich op authentieke wijze met zijn omgeving bezighoudt, zorgt voor een betere sfeer op de werkplek en zal meer gewaardeerd worden.

Leuk feit: onderzoek toont aan dat als er tijdens de selectie van nieuwe personeelsleden rekening wordt gehouden met het EQ (Emotioneel Quotiënt), het verloop nadien lager is. Toeval? Waarschijnlijk niet. Overigens, een werknemer vervangen kost tot 15.000 euro. Wat kiest u, IQ of EQ?

Ontdek de belangrijkste cijfers

Contacteer ons*   Verplichte velden