Artikel
Artikel

Als de helper hulp nodig heeft

Mantelzorg is een steeds belangrijker gegeven. Tussen 40 en 60% van uw medewerkers is mantelzorger op een bepaald moment in hun loopbaan. Ze worden algemeen genomen als een meerwaarde beschouwd binnen een onderneming, omwille van hun ervaring en competenties, maar ook omwille van hun persoonlijkheid.

Mantelzorgers hebben talrijke verplichtingen en taken, maar ze hebben slechts weinig rechten. En toch klagen ze niet. Goed 86% van de actieve mantelzorgers melden hun situatie en extra werklast niet bij hun HR-afdeling. Het onderwerp wordt in beroepskringen nog te vaak genegeerd, of het is zelfs taboe.

Hun omgeving kan dan wel bewondering tonen voor wat ze doen, actieve mantelzorgers krijgen binnen het werkkader weinig waardering. Het gebrek aan steun en flexibiliteit vanwege de werkgevers leidt vaak tot fysieke en psychische uitputting.

Ziekte, handicap of leeftijd zorgt voor een mindere levenskwaliteit van de naaste, maar dat geldt evengoed voor de helper die vaak met vermoeidheid en stress kampt.

Zorgen voor gezondheid en financiën

 

Mantelzorger worden betekent vaak ook dat men een nieuwe levenswijze aanneemt, met slechte voedingsgewoontes, met te weinig beweging en met minder sociaal contact. Een naaste helpen zorgt voor een grote werklast en dat beïnvloedt rechtstreeks de fysieke en mentale gezondheid van de helper.

Veel mantelzorgers moeten zware fysieke manoeuvres uitvoeren om de naaste te helpen, hetgeen al te vaak resulteert in rugklachten. Dat is echter nog niet alles, veel mantelzorgers lijden aan verhoogde bloeddruk en cholesterol, hebben maagklachten, hoofdpijn, astma en hartkloppingen.

Ze kampen ook met slaaptekort en hebben meer stress dan het gemiddelde. Dat leidt dan soms tot depressie of burnout. Het komt bovendien voor dat sommigen van hen zelf in het ziekenhuis opgenomen worden. In extreme gevallen hebben sommigen zelfs zelfmoordgedachten.

Ik ben waarschijnlijk een klassiek geval van uitputting bij een mantelzorger. Ik vroeg me al meermaals ’s ochtends af hoelang ik nog kan doen wat ik nu doen.
Fernanda

Ironisch genoeg verwaarlozen mantelzorgers al te vaak hun eigen gezondheid terwijl ze net zorgen voor het welzijn van anderen. Meestal hebben ze geen tijd om naar de dokter te gaan omdat ze zich teveel bekommeren om de zorgbehoevende.

Mantelzorgen heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid, het heeft ook een belangrijke financiële impact. Hoewel onze sociale zekerheid de meeste zorgprestaties terugbetaalt, blijft er toch nog een mooie factuur voor medicatie, hospitalisatie en thuiszorg over.

 

Een kwestie van gezond verstand

 

Mantelzorger zijn betekent hard werken. En als de mantelzorger eronderdoor gaat, kunnen de gevolgen voor de werkgever erg zwaar zijn. Het begint vaak met tekenen als demotivatie, schuldgevoelens steken de kop op, de persoon is vaker en vaker afwezig.

Uiteindelijk kan deze situatie leiden tot een echte scheiding als de mantelzorger er niet meer in slaagt om zijn taken uit te voeren. Een ontslag is dan onvermijdelijk. Mantelzorgers zijn goed voor zo’n 12% van de vrijwillige ontslagnemingen. Een onderneming met 500 werknemers kijkt algauw aan tegen een jaarlijkse kost van 60.000 euro om deze mensen te vervangen.

Maar er is goed nieuws: deze moeilijke en dure situaties kunnen vermeden worden. Mantelzorgers erkennen en gezamenlijk oplossingen zoeken is zelfs winstgevend. Zij zijn immers sleutelfiguren voor een positieve dynamiek in de onderneming.

 

Ontdek de belangrijkste cijfers

Contacteer ons*   Verplichte velden