Collevio

Care and Perform

Collevio is de referentie voor de ondersteuning van mantelzorgers die ook professioneel actief zijn.

Mantelzorgers

Wist u dat 15% van uw werknemers zorgen voor een zieke of zorgbehoevende?

Wist u dat 15% van uw werknemers zorgen voor een zieke of zorgbehoevende?

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een ouder of naaste die door leeftijd, ziekte of handicap zorgbehoevend zijn geworden. Deze zorg heeft een aangetoonde impact op het evenwicht tussen privé en werk.

Enkele cijfers :

60%  medewerk(st)ers

Tot 60% van de werknemers zijn mantelzorger of zullen dat tijdens hun loopbaan zijn. Vandaag is dus 15% van uw personeel mantelzorger.

10h  per week

Dat is het minimale aantal uur dat 25% van de mantelzorgers besteedt aan de zorgbehoevende. Dat is gelijk aan 1/4 van een voltijdse arbeidsduur.

3x  meer risico's

Mantelzorgers lopen gemiddeld 3x meer risico's op een burn-out en/of depressie.

5 jaar  En meer

50% van de mantelzorgers zijn dit gedurende 5 jaar of langer.

Gevolgen

Momenteel wordt er nog weinig tegemoetgekomen aan de behoeften van mantelzorgers.

Momenteel wordt er nog weinig tegemoetgekomen aan de behoeften van mantelzorgers.

En bij u?

Doordat ze meer verantwoordelijkheden dragen, ontwikkelen mantelzorgers persoonlijke en professionele kwaliteiten die hen uniek maken.

Doordat ze meer verantwoordelijkheden dragen, ontwikkelen mantelzorgers persoonlijke en professionele kwaliteiten die hen uniek maken.

Helden van elke dag

De mantelzorger heeft dankzij zijn levenservaring kwaliteiten ontwikkeld die binnen een onderneming zeer waardevol kunnen zijn:

 • Betere managementkwaliteiten
 • Aangetoond organisatietalent
 • Verhoogde empathie
 • Versterkte loyauteit en betrokkenheid
 • Echte teamplayers

Spreken is zilver
zwijgen is goud

Bijna één op twee mantelzorgers zegt dat werken en mantelzorgen moeilijk combineerbaar is. Toch zal 86% van hen dit niet aan hun HR-afdeling melden.

De oplossingen

Wij ondersteunen ondernemingen door onze «Mantelzorg-vriendelijke» benadering.

Wij ondersteunen ondernemingen door onze «Mantelzorg-vriendelijke» benadering.

Collevio is uniek in België. We bieden volledige en geïntegreerde diensten aan binnen een solide structuur, met innovatieve oplossingen om uw mantelzorgers te ondersteunen, ten dienste van uw werking.

Hoe weet u of de problematiek ook binnen uw onderneming speelt?            Een onderneming die “Mantelzorger-vriendelijk” wil worden, kan rekenen op een totaalaanpak: een CompanyScan (Analyse en Sensibiliisering) die gepaard gaat met een pakket maatregelen en prestaties.

Analyse

Sensibilisering

Actie

Prestaties

Analyse
Sensibilisering
Actie
Prestaties
Analyse
 

CompanyScan – Audit van de onderneming door middel van enquêtes en een inventaris van Best Practices:

Inventaris van de huidige situatie: in samenwerking met alle betrokken partijen (HR, vakbonden, CPBW,…) maken we een inventaris op van de acties die de onderneming reeds heeft ondernomen.

Kwantitatieve enquête: aan de hand van een vragenlijst maken we een momentopname van de positie van de mantelzorgers in uw onderneming:

 • de concrete situatie binnen de onderneming
 • de perceptie die werknemers hebben van het management
 • de perceptie van het management

Kwalitatief panel: met Mantelzorgers die zich gemeld hebben via de kwantitatieve enquête of na een interne vraag. Op die manier vindt de kwantitatieve pre-analyse aansluiting bij de reële ervaringen van de Mantelzorgers.

Sensibilisering
 

CompanyScan – Opstelling van een executive summary met voorstel voor een plan van aanpak :

Opstelling van een executive summary met daarin een overzicht van de conclusies van de beide enquêtes en de statistische trends, rekening houdende met de bevindingen van de in het kader van de kwalitatieve enquête gehouden interviews.

Voorstel voor een sensibiliseringscampagne:   

 • inhoud van de communicatie richting managers, medewerkers, mantelzorgers
 • communicatieagenda: campagne, informatievergaderingen, workshops, …

Ondersteuning van de interne communicatie om het personeel makkelijker te informeren en te sensibiliseren.

Actie
 

Implementatie van in company communicatie en invoering van Actevio-diensten in de onderneming:

Informatievergaderingen, workshops,… voor managers, medewerkers en mantelzorgers

De Manager Helpline bedoeld om managers, HR en directie te helpen om te gaan met vragen rond mantelzorg en ze aan te pakken

Invoering van het platform voor Actevio– diensten-diensten

Prestaties
 

Rapportering over de kritieke prestatie- indicatoren (KPI’s) en over het resultaat van de ondersteuning.

Voorstel voor remediërende maatregelen die stroken met de bevindingen van de CompanyScan

 
Analyse
 

CompanyScan – Audit van de onderneming door middel van enquêtes en een inventaris van Best Practices:

Inventaris van de huidige situatie: in samenwerking met alle betrokken partijen (HR, vakbonden, CPBW,…) maken we een inventaris op van de acties die de onderneming reeds heeft ondernomen.

Kwantitatieve enquête: aan de hand van een vragenlijst maken we een momentopname van de positie van de mantelzorgers in uw onderneming:

 • de concrete situatie binnen de onderneming
 • de perceptie die werknemers hebben van het management
 • de perceptie van het management

Kwalitatief panel: met Mantelzorgers die zich gemeld hebben via de kwantitatieve enquête of na een interne vraag. Op die manier vindt de kwantitatieve pre-analyse aansluiting bij de reële ervaringen van de Mantelzorgers.

 
Sensibilisering
 

CompanyScan – Opstelling van een executive summary met voorstel voor een plan van aanpak :

Opstelling van een executive summary met daarin een overzicht van de conclusies van de beide enquêtes en de statistische trends, rekening houdende met de bevindingen van de in het kader van de kwalitatieve enquête gehouden interviews.

Voorstel voor een sensibiliseringscampagne:   

 • inhoud van de communicatie richting managers, medewerkers, mantelzorgers
 • communicatieagenda: campagne, informatievergaderingen, workshops, …

Ondersteuning van de interne communicatie om het personeel makkelijker te informeren en te sensibiliseren.

 
Actie
 

Implementatie van in company communicatie en invoering van Actevio-diensten in de onderneming:

Informatievergaderingen, workshops,… voor managers, medewerkers en mantelzorgers

De Manager Helpline bedoeld om managers, HR en directie te helpen om te gaan met vragen rond mantelzorg en ze aan te pakken

Invoering van het platform voor Actevio– diensten-diensten

 
Prestaties
 

Rapportering over de kritieke prestatie- indicatoren (KPI’s) en over het resultaat van de ondersteuning.

Voorstel voor remediërende maatregelen die stroken met de bevindingen van de CompanyScan

Onze partners

Kennispunt Mantelzorg
Howest
ESF

Actevio diensten

Voor uw werknemers ontwikkelden we Activio. Deze dienst biedt een waaier aan oplossingen om uw mantelzorgers te ondersteunen en te begeleiden.

Voor uw werknemers ontwikkelden we Activio. Deze dienst biedt een waaier aan oplossingen om uw mantelzorgers te ondersteunen en te begeleiden.

Infoline

Een callcenter bereikbaar is 16 tot 20u helpt u om mogelijke oplossingen te zoeken, verwijst u door naar bestaande diensten en detecteert samen met u de onderliggende behoeftes.

Easyline

Een mantelzorger moet binnen zijn/haar missie talrijke activiteiten organiseren en beheren: administratieve taken uitvoeren, een reis boeken, een transport regelen, medisch materiaal bestellen, diensten aan huis organiseren… Met een eenvoudig telefoontje neemt Easyline deze taken van de mantelzorger over.

Coaching line

Deze individuele en gepersonaliseerde coaching werd ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool Gent en biedt zowel persoonlijke als professionele begeleiding. Sessies worden ingepland op momenten die het beste uitkomen voor de mantelzorger (tussen 8 en 21u). Even een moeilijk moment? Er is 24/24u een Hotline voor dringende hulp beschikbaar.

Online Services

Een website met exclusieve inhoud om het leven van mantelzorger en zorgbehoevende te vergemakkelijken is 24/7 consulteerbaar: een multimediabibliotheek (artikelen en videofragmenten), toegang tot workshops, interactieve tools, webshop om technische hulpmiddelen te bestellen… De website van Collevio herbergt een schat aan informatie voor uw mantelzorgende werknemers.

Home Services

Vaak zal de mantelzorger ook zorgen voor de (her)inrichting van de woonst van de zorgbehoevende. Collevio biedt via een interactief platform toegang tot een lijst van geselecteerde dienstverleners voor kleine werken (elektricien, loodgieter, schilder, verwarmingsinstallateur…).

Artikelen

Een reeks artikelen die u begeleiden om uw mantelzorgers te ondersteunen.

Een reeks artikelen die u begeleiden om uw mantelzorgers te ondersteunen.

Ze praten over ons

LaLibre
LaCapitale
CathoBel
Bruxelles News
Belga News
HR.Square
Plus Magazine

Contacteer ons*   Verplichte velden